JLTB

JLTB na granicy, w byłej strefie radarowej NATO

na linie

Zegara tykanie

Comments are closed.